Vlasnik stranice
Veseli kutak d.o.o. za trgovinu i usluge
10 000 Zagreb, Jankomir 33
MB: 2696576
OIB: 56920966145

Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR3723600001102530901
Tvrtka upisana u registar: Trgovački sud u Zagrebu, broj: 080743774
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
ČLANOVI UPRAVE: Sven Vorih, Fabian Kaufmann, Neda Buljević Vlačić, Ana Brezak Mak

Administrator
Nataša Kramarić n.kramaric@cc-real.com

Dizajn
ZOO Agencija

Razvoj stranice
Revolucija dizajna d.o.o.